Image

LEHTOSIIPI Osoite

Soppeentie 21
33470 Ylöjärvi

Image

SOITA 24/7

041 312 3050

044 986 7318

Tuemme nuorta aikuistumisessa ja itsenäistymisessä

Tukea ja apua sijoituksen päättyessä

Lapsella ja nuorella on mahdollisuus tukeen ja apuun sijoituksen päättyessä tai hänen täyttäessä 18 vuotta.

Lehtosiiven välittömässä läheisyydessä saman palvelukokonaisuuden alla on nuorille tukiasuntoja ensikodiksi. Tämä mahdollistaa hyvän ja toimivan palvelukokonaisuuden nuoren siirtyessä kohti omatoimista ja hyvää aikuusuutta.

Tarkoituksena on tukea ja auttaa

  • lapsen ja nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai
  • aikuistuvaa nuorta saavuttamaan riittävät valmiudet itsenäisen elämän aloittamiselle.

Jälkihuolto tukee aikuistumista ja itsenäistymistä tavoitteellisesti, johdonmukaisesti ja pitkäkestoisesti.
Jälkihuolto räätälöidään yhdessä aikuistuvan nuoren ja sosiaalityöntekijän kanssa niin, että se vastaa nuoren yksilöllisiin tarpeisiin ja odotuksiin.