Image

LEHTOSIIPI Osoite

Soppeentie 21
33470 Ylöjärvi

Image

040 808 6867

Perheterapiaa suunnitelmallisesti ja säännöllisesti

Perusteena on perheterapeuttinen ajattelu

Toimintamallimme perusteena on perheterapeuttinen ajattelu. Huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelmat nähtäisiin vain yksittäisessä perheenjäsenessä.

Perheterapiatyöskentely toteutetaan sovitusti LehtoSiiven lapsen ja nuoren sekä hänen kasvuperheensä kanssa.